در حال مشاهده نسخه آزمایشی سایت قـــالبکده هستید. لطفا در صورت مشاهده هرگونه مشکل آنرا به ما گزارش کنید. با تشکر پشتیبانی فنی قالبکده

مـــــیـزکار

عادی

اکانت کاربری شما در حال حاضر از نوع عادی است که مجموعه قابلیت های لیست شده در زیر را به شما می دهد.


دانلود منابع مجانی10 بار دانلود هر منبعدانلود 5 منبع در روز

میزان سطح انرژی شهروندی شما

360 واحد

ویژه

14,000 تومان در سال

  • دانلود مجانی و ویژه
  • دریافت 2000 انرژی شهروندی
  • 15 بار دانلود هر منبع
  • دانلود 10 منبع در روز
فعالسازی اکانت

سوپرویژه

23,000 تومان در سال

  • دانلود مجانی، ویژه، سوپرویژه
  • دریافت 5000 انرژی شهروندی
  • 20 بار دانلود هر منبع
  • دانلود 15 منبع در روز
فعالسازی اکانت

پشتیبانی

10,000 تومان در ماه

فعالسازی اکانت